Is het Stucen of Stuken

Is het Stucen of Stuken

De Nederlandse taal kent vaak meerdere varianten voor hetzelfde woord of dezelfde handeling, wat voortkomt uit dialecten, historisch taalgebruik en de evolutie van de taal zelf. Dit is ook het geval bij de werkwoorden “stucen” en “stuken”....